Reijnhart Volièrebouw - Vogelkwekerij

Some young Birds from 2018

Schamalijster - Copsychus malabaricus


Roodsnavelkitta -Urocissa erythrorhyncha


Oranje Venezuela tropiaal - icterus icterus


Pluchekapgaai - Cyanocorax Chrysops


Pluchekapgaai - Cyanocorax Chrysops and Witborstlangstaartgaai -  Calocitta formosa


Groene Inkagaai - cyanocorax luxuosus glaucescens


Inkagaai - Cycanocorax Yncas

https://youtu.be/PgrSVw-dGMAGroene Arrassari - Pteroglossus viridis


Roodoor buul buul - Pycnonotus jocosus